Eigen ontwerpen

Na gewerkt te hebben met de modellen van Rietveld werd het tijd voor eigen ontwerpen. Door mij aangepaste ontwerpen naar de rood/blauwe stoel van Rietveld. De mens is groter en langer geworden en dat eist ook ander maten qua hoogte en breedte. Tevens is deze stoel omgebouwd tot een ware supporterstoel met een actieve zit, die wel tegen een stootje kan en waaraan geen uitsteeksels meer zitten. Samen naar sport kijken in zo’n stoel, dat is het toch wel.

De linkse stoel is gemaakt in vurenhut met multiplex, de rechtse in beukenhout met multiplex.

 

Own designs

After working with Rietveld”s models, it was time for me to start creating my own designs. I have adapted my designs to the red-blue chair by Rietveld. As people are growing taller and taller, this results in change in terms of dimensions (height, width). This chair has also been converted into a “true supporter” chair with an active seat, which can take a beating and without protrusions. Watching sports together in such a chair, that’s about it.

The left chair is made o spruce wood with plywood. The right one is made of beech wood with plywood.

De kinderstoel is voor kinderen tot 4 jaar. Oudere kinderen kunnen er alleen in zitten als ze tenger zijn gebouwd. Deze stoel is gemaakt van vurenhout met triplex.

De miniatuur stoel is gemaakt van beukenhout.

The high chair is for children up to 4 years old. This chair is made of spruce wood with plywood.

The miniature chair is made of beech wood.

Bijpassende tafels bij de (model) stoelen. Het schaalmodel is een aangepast ontwerp en gemaakt van beukenhout met triplex. De ontwerper is mij niet bekend. De oranje tafel is een eigen ontwerp in vurenhout met triplex.

Matching tables with the (model) chairs. The scale model is a custom design and made of beach wood with plywood. The designer is not known to me. The orange table has its own design in spruce and plywood.

 

 

.