Geïnspireerd door De Stijl

De ‘De Stijl’ schilderijen zijn geïnspireerd  door de gelijknamige beweging uit de vorige eeuw. Bij deze unieke schilderijen wordt gebruik gemaakt van wiskunde. Hoewel de heer Mondriaan geen fan was van wiskunde, zijn in deze schilderijen de reeks van Fibonacci (0,1,1,2,3,5,8 etc.) en de getallen van Lucas (2,1,3,4,7,11 etc) goed te gebruiken. De reeks van Fibonacci en de Lucas getallen worden in het thema ‘Gebaseerd op de wiskunde’  toegelicht.

Gebruik van Lucas en Fibonacci getallen

Als in een schilderij gebruik wordt gemaakt van Fibonacci getallen, dan zijn de gebruikte vlakken bij voorbeeld 8 cm lang en 5 cm breed.
Het schilderij zelf kan een grootte hebben op basis van Fibonacci getallen.

Als in een schilderij gebruik wordt gemaakt van de Lucas getallen, dan zijn de gebruikte vlakken bij voorbeeld 7 cm lang en 4 cm breed. Het schilderij zelf kan een grootte hebben op basis van de Lucas getallen.

De gulden snede is veelal terug te vinden in de natuur en bij de kunstenaars.

Inspired by De Stijl

The “De Stijl” paintings are inspired by the eponymous movement from the last century. Mathematics re used in these unique paintings. Although Mr. Mondriaan was not a fan of mathematics, in these paintings the series by Fibonacci (0,1,1,2,3,5,8 etc) and the numbers by Lucas (2,1,3,4,7,11 etc) can be used. The series of Fibonacci and the Lucas numbers are explained in the theme “Based on mathematics”.

Use of Lucas and Fibonacci numbers

If Fibonacci numbers are used in a painting, the surfaces used are, for example,  8 cm long and 5 cm wide. The size of the painting itself can be based on Fibonacci numbers.

If Lucas numbers are used in a painting, the surfaces used are, for example, 7 cm long and 4 cm wide, The size of the painting itself may be based on the Lucas numbers.

The golden ratio can often be found in nature and among artists,