Gebaseerd op wiskunde

Meestal wordt wiskunde gezien als een geheel van getallen en formules. Het is echter ook interessant om wiskundige onderwerpen in de vorm van een schilderij te visualiseren. Hierdoor wordt wiskunde ook leuk voor niet wiskundigen.

Deze schilderijen hebben betrekking op de drietallen (waar onder steken} van Pythagoras, het wiskunde probleem “kwadratuur van de cirkel”, Fibonacci en Lucas reeksen, de priemgetallen en het wiskunde probleem “verdubbelen van de kubus”.

Based on math

Mathematics is usually seen as a set of numbers and formulas. However, it is also interesting to visualize mathematical subjects in the form of a painting. This also makes math fun for non-mathematicians.

These paintings relate to the triads of Pythagoras, the math problem “squaring the circle”, Fibonacci and Lucas series, the prime numbers and the math problem “doubling the cube”.