Kubus verdubbelen

Het verdubbelen van de kubus is een wiskundig vraagstuk. Alleen met een hulpmiddel op een lineaal en een passer kan deze verdubbeling worden geconstrueerd.

Het probleem zit hem hierin, dat de derde machts wortel uit 2 niet zonder hulpmiddel kan worden geconstrueerd.

Het gaat bij deze schilderijen niet om de constructie, maar om het resultaat om de verdubbeling te visualiseren.

Daartoe is voor de derde machts wortel uit 2 de waarde 1,26 genomen. De ribben van de kubussen worden telkens met 1,26 vermenigvuldigd, dan wel gedeeld afhankelijk van het schilderij.

De kubussen zijn hol en ook gemaakt van triplex.

Double cube

Doubling the cube is a mathematical question. This doubling can only be constructed with an aid on a ruler and a pair of compasses.

The problem lies in the fact that the third root of 2 cannot be constructed without an aid.

These paintings are not about construction, but about visualising the result.

For this, the value 1.26 is taken for the third root of 2. The ribs of the cubes are each multiplied by 1.26, or devided depending on the painting.

The cubes are hollow and also made of plywood.