Ger Bonninga

Mijn hele jeugd heb ik in de omgeving van Rotterdam gewoond. Daar heb ik mijn vooral technische opleidingen gevolgd. Ik ben dan ook meer Beta-georiënteerd .

Automatisering als werkervaring

Tijdens mijn arbeidsleven heb ik gewerkt in diverse facetten van de automatisering.
Van daadwerkelijk een computer in elkaar zetten tot (systeem)programmeren en projectmanagement

Houtbewerking

Daarnaast heeft houtbewerken altijd al mijn interesse gehad. Ik vind het een uitdaging om creatief te zijn met hout. Toen de kleinkinderen kwamen heb ik winkeltjes, poppenhuizen, poppenmeubeltjes en kindermeubelen gemaakt.
Na een bezoek aan het Stedelijk museum in 2017 werd ik geïnspireerd om weer volop aan de slag te gaan met hout. Het begon met een schilderij van Kasimir Malevitsj om te zetten naar hout. En gaandeweg begon ik mijn eigen stijl te ontwikkelen.

Als kunstenaar ben ik een autodidact

Na mijn pensionering heb ik mijn oude interesses in houtbewerken en wiskunde weer kunnen oppakken. Ik liep al heel lang met het idee rond om wiskunde te visualiseren. Met name onderwerpen als priemgetallen en de Gulden Snede hebben mijn interesse.

Reliëf schilderijen

Wiskundige onderwerpen probeer ik in schilderijen uit te beelden waardoor de schoonheid van deze onderwerpen, waar mogelijk, wordt gevisualiseerd. Hierbij maak ik gebruik van triplex/multiplex en verf waarbij zoveel als mogelijk de houtstructuur zichtbaar blijft. Het zijn dan veelal reliëf schilderijen, met als gevolg een interessante schaduwwerking.

De Stijl als inspiratiebron

Mede door mijn interesse in “De Stijl” maak ik naast witte schilderijen ook schilderijen in de primaire kleuren. Mijn werk heeft dan ook raakvlakken met “De Stijl”  uit begin vorige eeuw. Ook uit de “Nul” en “Zero“ beweging uit midden vorige eeuw vind ik mijn inspiratie, maar dan wel op wiskundige basis.

Opdrachten

Tot nu toe maak ik vrij werk, maar opdrachten behoren ook tot de mogelijkheden.

 

Ger Bonninga

I grew up in the Rotterdam area. At school, I followed my mainly technical education. I am therefore Beta-oriented.

A career in IT

During my working life I worked in different parts of IT. From actually assembling a computer to (system) programming and project management.

Woodworking

Ever since I grew up, woodworking has always my interest. I love to be creative with wood. When the grandchildren came I made shops, doll houses, doll furniture and children’s furniture. After a visit to the Stedelijk museum (Amsterdam) in 2017,  I was inspired to get back to pick up my passion again- woodworking. It started with converting a painting by Kasimir Malevich to wood, And gradually I started developing my own style.

As an artist I am autodidact

After I retired I was able to pick up my old interests in woodworking and mathematics. I had been thinking about visualizing mathematics for a long time, I am particularly interested in topics such as prime numbers and the Golden Ratio.

Relief paintings

I try to depict mathematical subjects in paintings so that the beauty of these subjects is visualized where possible. I use plywood and paint,  whereby the wood structure remains visible as much as possible. These are usually relief paintings, resulting in an interesting shadow effect.

“De Stijl” as a source of inspiration

Partly due to my interest in De Stijl, I also make paintings in primary colors in addition to white paintings. My work therfore has interfaces with “De Stijl” from the beginning of the last century. I also find my inspiration from the “Nul” and “Zero” movements from the middle of the last century, but on a mathematical basis.

Exercises

So far my preference has always been to create work myself. However assignments are possible as well.