Gulden snede

 

Fibonacci

De wiskundige Fibonacci heeft een reeks gemaakt op basis van de gulden snede.De reeks gaat als volgt: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 enz. Hierbij is het getal de som van twee voorgaande getallen.
Bij deze schilderijen wordt gebruik gemaakt van Fibonacci getallen. De gebruikte vlakken zijn vierkant en zijn volgens de reeks gemaakt.

Het schilderij heeft dus de grootte van een Fibonacci getal

De schilderijen zijn in het wit, in De Stijl kleuren en in andere kleuren gemaakt.

Lucas

De wiskundige Lucas heeft ook een reeks gemaakt op basis van de gulden snede.
De reeks gaat als volgt: 2,1,3,4,7,11,18,29,47,76 enz. Hierbij is het getal de som van twee voorgaande getallen.
Bij deze schilderijen wordt gebruik gemaakt van Lucas getallen, De gebruikte vlakken zijn vierkant en volgens de reeks gemaakt.
Het hele schilderij heeft een grootte van een Lucas getal.

De schilderijen zijn in het wit en in De Stijl kleuren gemaakt.

Relatie met de Gulden snede

De reeks van Fibonacci en de getallen van Lucas zijn direct afgeleid van de gulden snede. (Optellen, aftrekken en vereenvoudigen van de positieve en de negatieve exponentiele functie van Phi.) Voor de wiskundigen onder u staan hieronder een tabel met waarden, waaruit de relatie blijkt. Deze relatie is ook middels een grafiek gevisualiseerd.

Fibonacci

The mathematician Fibonacci made a series based on the golden ratio. The sequence is as follows: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 etc. The number is the sum of two previous numbers. Fibonacci numbers are used in these paintings. The figures are square and are made according to the series.

The painting is a size of a Fibonacci number.

The paintings are made in white, De Stijl colors and other colors.

Lucas

The mathematician Lucas also made a series based on the golden ratio. The sequence goes as follows: 2,1,3,4,7,11,18,29,47,76 etc. Where the number is the sum of the two previous numbers. Lucas numbers are used in these paintings. The figures used are  square and made according to the series.

The entire painting has the size of a Lucas number.

The paintings are made in white, De Stijl colors and other colors.

Relationship with the golden ratio

The Fibonacci series and the Lucas numbers are directly derived from the golden ratio. (Add and subtract and simplify the positive and negative exponential functions of Phi). For the mathematicians among you, below is a table of values showing the relationship. This relationship is also visualized in a graph.