Kenmerken van De Stijl

De kenmerken zijn onder andere:

  • Abstracte vormgeving
  • Rechte lijnen en hoeken
  • Heldere kleuren rood, geel en blauw aangevuld met zwart, grijs en wit
De Stijl

De Stijl is een Nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar het tijdschrift “De Stijl” (1917).
De belangrijkste leden van De Stijl waren Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Bart van der Leck..

De Stijl is vooral een project van kunstenaar en publicist Theo van Doesburg, redacteur en oprichter van het tijdschrijft.
De leden van De Stijl streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijke tred hield met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld. Deze hervorming bestond uit het gebruik van een minimum aan kleuren (primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en grijs) en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving.

Characteristics of De Stijl.

Features include:

  • Abstract design
  • Straight lines and angles
  • Bright colors of red, yellow, and blue supplemented with black, gray and white.

De Stijl

De Stijl is a Dutch movement, named after the magazine “De Stijl” (1917). The main members of De Stijl were Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld and Bart van de Leck.

De Stijl is a project by artist and publicist Theo van Doesburg, editor and founder of the magazine. The members of De Stijl strived for a radical reform of art, with kept pace with the technical, scientific and social changes in the world. This reform consisted of the use of a minimum of colors (primary colors combined with black, white and gray) and an as simple as possible design.