Kenmerken van de Zero

Zero is een kunstenaarsgroep opgericht in Düsseldorf (1958) door Heinz Mack en Otto Piene. Het woord “zero” betekende in de woorden van Piene: “een zone van stilte en van pure mogelijkheden voor een nieuw begin”.
De beweging wordt gewoonlijk geïnterpreteerd als een reactie op het abstracte expressionisme door te beweren dat kunst geen kleur, emotie en individuele expressie mag hebben

Kenmerken van de “ZERO of Nul beweging”

De kenmerken van de “Zero beweging”(Duitsland) en de “Nul beweging” (Nederland) zijn onder andere:

  • Monochrome schilderijen
  • Lichtwerking (reliëf)
  • Verwevenheid beeldhouwkunst en schilderkunst

Features of he Zero movement

Zero is an artist group founded in Dusseldorf (1958) by Heinz Mack and Otto Piene. In the words of Piene, the word “zero” also meant: “a zone of silence and of pure possibilities for a new beginning”.

The features of the “Zero movement” (Germany) and the “Nul movement” (Netherlands) include:

  • Monochrome paintings
  • Lighting effect (relief)
  • Intertwining sculpture and painting