Pi en Phi

Pi

Het Pi schilderij geeft Pi weer met de eerste 233 decimalen en moet gelezen worden van links boven naar rechts beneden. Elk cijfer wordt weergegeven door eenzelfde aantal rondjes, waarbij de even cijfers hoger zijn dan de oneven cijfers. De cijfers worden afgebroken door halve rondjes (samen 1). De nul wordt weergegeven door een extra blanco te plaatsen.
Het getal Pi is 3,1415 enz.

Phi (Gulden snede)

Het Phi schilderij geeft Phi weer met de eerste 236 decimalen en moet gelezen worden van links boven naar rechts beneden. Elk cijfer wordt weergegeven door eenzelfde aantal rondjes, waarbij de even cijfers hoger zijn dan de oneven getallen. De cijfers worden afgebroken door halve rondjes (samen 1). De nul wordt weergegeven door een extra blanco te plaatsen.
Het getal Phi is 1,6180 enz.

PI

The  Pi painting represents Pi with the first 233 decimal places and must be read from top left to bottem right. Each digit is represented by the same number of circles, with the even numbers higher than the odd numbers. The numbers are broken off by half circles (together 1). The zero is displayed by placing an extra blank. The number Pi is 3.1415 etc.

Phi (golden ratio)

The  Phi painting represents Phi with the first 236 decimal places and must be read from top left to bottem right. Each digit is represented by the same number of circles, with the even numbers higher than the odd numbers. The numbers are broken off by half circles (together 1). The zero is displayed by placing an extra blank. The number Phi is 1,6180 etc.