Pi en Phi

Pi

Het Pi schilderij geeft Pi weer met de eerste 233 decimalen en moet gelezen worden van links boven naar rechts beneden. Elk cijfer wordt weergegeven door eenzelfde aantal rondjes, waarbij de even cijfers hoger zijn dan de oneven cijfers. De cijfers worden afgebroken door halve rondjes (samen 1). De nul wordt weergegeven door een extra blanco te plaatsen.
Het getal Pi is 3,1415 enz.

Phi (Gulden snede)

Het Phi schilderij geeft Phi weer met de eerste 236 decimalen en moet gelezen worden van links boven naar rechts beneden. Elk cijfer wordt weergegeven door eenzelfde aantal rondjes, waarbij de even cijfers hoger zijn dan de oneven getallen. De cijfers worden afgebroken door halve rondjes (samen 1). De nul wordt weergegeven door een extra blanco te plaatsen.
Het getal Phi is 1,6180 enz.