Priemgetallen

Deze schilderijen zijn opgebouwd uit priemgetallen. Dat zijn getallen, die alleen deelbaar zijn door zichzelf en door 1.
Een schilderij met het thema priemgetallen gaat uit van een getallen lijn.
Op de gebruikte getallenlijn is als eerste het cijfer 2 geplaatst gevolgd door de oneven getallen na de 2.

Opbouw van het schilderij

Met deze getallenlijn kunnen figuren worden gemaakt.
Bijvoorbeeld kan gestart worden vanuit het centrum van het schilderij spiraalsgewijs naar de kanten van het schilderij. Het maken van de spiralen kan linksom of rechtsom. Er kunnen zelfs meerdere spiralen op een schilderij worden gebruikt. Er kunnen ook meerdere figuren worden gemaakt.

Verschillende hoogtes

Het startpunt van de getallenlijn kan in principe overal liggen en zorgt voor een eigen ritme. Elk priemgetal op de getallenlijn krijgt een blokje, waarbij de tweelingen (priemgetallen die naast elkaar liggen bv. 11 en 13) een hoger blokje krijgen.

Schoonheid priemgetallen

Deze schilderijen laten de schoonheid van priemgetallen zien. Onvoorspelbaar.