Pythagoras

De wiskundige Pythagoras is onder andere bekend van zijn formules met rechthoekige driehoeken. De bekendste formule is wel a²+b²=c². Bepaalde driehoeken zijn speciaal, zoals de zogenoemde steken van Pythagoras.

De bekendste is wel de 3,4,5 steek. De langste rechthoekszijde is hierbij een (1) korter dan de schuine zijde.
Voor deze steken geldt de formule a²=b+c. Voor elk oneven getal voor a bestaat een drietal.

De witte schilderijen zijn uiteraard ook onder te brengen bij de Zero/Null beweging.

Pythagoras

The mathematician Pythagoras is known, among other things, for his formulas with rectangular triangles. The best known formula is a2+b2=c2. Certain triangles are special, suh as the so-called Pythagorian stiches.

The best known is the 3,4,5 stich. The longest rectangular side is than one (1) shorter than the oblique rectangular side. The formula a2=b+c applies to these stitches. For every odd number there is a stitch or three.

The white paintings can of course also placed with the Zero/Nul movement.