Replica’s

Bij mijn bezoeken aan het gemeente museum in Amsterdam ben ik onder de indruk geraakt van het werk van de schilders Kasimir Malevitsj, Joost Baljeu en Jean Gorin.  Ik had de behoefte om ze na te maken. Aan de hand van foto’s heb ik deze replica’s gemaakt. Ook het schilderij van Kasimir Malevitsj heb ik in relief gemaakt en aangepast aan “De Stijl” kleuren. Dit heb ik ook gedaan met een van de schilderijen van Joost Baljeu. Een van de replica schilderijen van Joost Baljeu is op “ware” grootte, de ander twee zijn kleiner en in relief gemaakt. De donkere achtergrond van de replica van het schilderij van Jean Gorin hoort niet bij het schilderij. Op zich heeft het met deze achtergrond als onderdeel ook wel iets. De laatste 4 composities zijn ook replica’s van Joost Baljeu maar met vlakken volgens de Gulden Snede.

Replicas

During my visits to the municipal museum in Amsterdam, I was impressed by the work of the painters Kasimir Malevich, Joost Baljeu and Jean Gorin.I felt the need to copy them. I made these replicas from the photos. I also made the painting by Kasimir Malevich in relief and adapted it to “De Stijl” colors. I also did this with one of the paintings of Joost Baljeu. One of the replica paintings by Joost Baljeu is in “real” size, the other two are smaller and made in relief. The dark background of the replica of the painting by Jean Gorin is not part of the painting. In itself it has something with this background