Rietveld stoelen 1:5

 

Gerrit Rietveld heeft een leunstoel ontworpen en daarop verbeteringen aangebracht. Via een aantal voorlopers (blanco stoelen) is hij na zijn aansluiting met De stijl beweging, gekomen met de roodblauwe stoel. Bovenstaande stoelen zijn in de verhouding 1:5. Na deze modellen te hebben nagemaakt ben ik begonnen met de roodblauwe stoel anders in te kleuren.

De gedachte was, dat een stoel in De Stijl kleuren wel toepasselijk is, als je je aansluit bij De Stijl beweging. Daarna ben ik gestart met stoelen te schilderen in relatie met de Nederlandse vlag en de sport.

Sport verbroedert,  toch?

Het leek mij geweldig om stoelen in de kleuren van sportclubs in Nederland te maken en ook die van het Nederlands team. Stoelen in clubkleuren ofwel supporter stoelen.

 

Rietveld chairs 1:5

Gerrit Rietveld initially designed this armchair and later made improvements to it. After having created a number of predecessors (blank chairs), and after joining De Stijl movement he came up with the red-blue chair. The above chairs are in the ratio 1:5. After recreating these models, I started coloring the red-blue chair differently.

The idea was that a chair in De Stijl colors is appropriate if you join De Stijl. After that I started painting chairs with the Dutch flag and using team colors.

Sport fraternizes, right?

I thought it would be great to make chairs in the colors ofsports clubs in the Netherlands and also those of the Dutch team. Chairs in club colors or supporter chairs.