Achtergrondinformatie

Wiskunde

Meestal wordt wiskunde gezien als een geheel van getallen en formules. Het is echter ook interessant om wiskundige onderwerpen in de vorm van een schilderij of een object te visualiseren. Hierdoor wordt de wiskunde ook leuk voor niet-wiskundigen.

Schilderijen

De schilderijen zijn over het algemeen gemaakt van populieren multiplex en triplex. Dit populierenhout is licht in gewicht. Bij het vervaardigen van de schilderijen is geprobeerd zoveel mogelijk de houtstructuur te laten zien.

Techniek
De gebruikte techniek is acrylverf op triplex en multiplex.
De houtstructuur wordt zoveel mogelijk zichtbaar gelaten door weinig of geen plamuur te gebruiken.

Het schilderij kantelen
De schilderijen kunnen aan alle vier de zijden worden opgehangen. Daarvoor is een speciaal systeem bedacht. Een schilderij kantelen geeft een ander beeld, dus een ander schilderij.

Thema’s
De schilderijen vallen allemaal onder een thema. Hier staan de verschillende thema’s op een rijtje.

 • Priemgetallen
 • Fibonacci
 • Lucas
 • Pythagoras
 • Kwadratuur van de cirkel
 • Verdubbelen kubus
 • Pi
 • Phi
 • De Stijl
 • Geometrie
 • Papier en karton

 

Backround information

Mathematics

Mathematics is usually seen as a set of numbers and formulas. However, it is also interesting to visualize mathematical subjects in the form of a painting or an object. This also makes mathematics fun for non-mathematicians.

Paintings

The paintings are generally made of poplar plywood. This poplar wood is lightweight. During the manufacture of the paintings, an attempt was made to show the wood structure as much as possible.

Technique

The technique used is acrylic paint on plywood. The wood structure is left visible as much as possible by using little or no filler.

Tilt the painting

The paintings can be hung on all four sides. The different themes are listed here:

 • Prime numbers
 • Fibonacci
 • Lucas
 • Pythagoras
 • Quadrature of the circle
 • Double cube
 • Pi
 • Phi
 • De Stijl
 • Geometry
 • Paper and Cardboard